32723302 (034)
    
info@andishebayan.ir

 

 

 

نوجوانان

این دوره شامل 6 کتاب و 18 ترم می باشد که در آن زبان آموزان از پایه به یادگیری زبان انگلیسی می پردازند. طراحی و روش تدریس این دوره به گونه ای است که بر روی مکالمه زبان آموزان متمرکز بوده، قواعد و دیگر مهارت های مربوط به زبان انگلیسی نیز به شکل صحیحی آموزش داده می شود.

x
دی ان ان